ZASTAVENÍ PROVOZU ŠD A ŠJ - POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY

Zveřejněno: pondělí 7. leden 2019

Oznámení o zastavení provozu školní družiny a školní jídelny v období pololetních a jarních prázdnin

Na základě ustanovení § 8 vyhl. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů oznamuji, že po projednání se zřizovatelem bylo stanoveno, že v obdobní pololetních prázdnin (1.2.2019) a jarních prázdnin (4.2. – 8.2.2019) bude provoz školní jídelny a školní družiny zastaven.

Školní jídelna bude v provozu pouze pro stravování dětí mateřské školy.

Zobrazení: 103

PROJEKT EUROREGION SILESIA

Projekt „Víc než zdravá výživa“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220  je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

logo polsko