NAŠE MODERNÍ ŠKOLA

Zveřejněno: pondělí 6. květen 2019

moderni skola sablony2019

Zobrazení: 904

PROJEKT EUROREGION SILESIA

Projekt „Víc než zdravá výživa“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220  je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

logo polsko