Informace ŠJ - výdej obědů a vrácení karty

Zveřejněno: pondělí 24. červen 2019
Žáci, kteří opouštejí školu, mohou odevzdat čipové karty :
dne 28.6.2019 v době  od 9.00 v kanceláři školní jídelny .
Výdej obědů: 24.6.2019  -   28.6.2019
Pondělí 24.6.2019 - Čtvrtek 27.6.2019: od 11.40 - 13.00 hodin
Pátek 28.6.2019: od 9.00 - 12.00 hodin
Zobrazení: 568

PROJEKT EUROREGION SILESIA

Projekt „Víc než zdravá výživa“ CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220  je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

logo polsko