Ostrava v LYSKÁCH 8/2016

Zveřejněno: pondělí 5. září 2016

Zatímco většina škol navazuje kontakty s jinými zahraničními školami v Anglii či Německu, ta naše se zaměřila na nedaleké Polsko. A nelitovali jsme. V rámci projektu „Víc než zdravá výživa“(CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000220) jsme my, učitelé z „Březinky“, navštívili dne 26. 8. 2016 polskou obec Lyski. Po příjezdu následovala prohlídka Gimnazia w Lyskach (v našem pojetí školství odpovídá tento typ školy 2. stupni ZŠ), kde jsme žasli zejména nad sportovním vybavením.

Posilovací stroje lemovaly venkovní tartanové hřiště, pod borovicemi se vyjímalo písečné hřiště pro plážový volejbal a nechyběl ani fotbalový stadiónek. Pak jsme se odjeli ubytovat do nedalekého rekreačního střediska AQUABRAX Szymocice. S našimi polskými kolegy jsme strávili další příjemné chvíle u slavnostní večeře, po které nás čekala cesta na obecní úřad. Tam nás osobně přivítal starosta obce. Vrcholem večera byla účast na rockovém koncertě, kde nás svým vynikajícím houslovým výkonem okouzlil rocker Jelonek, který přímo bravurně ovládal svůj nástroj. Ve večerních hodinách jsme plni dojmů uléhali do postele. Následující den 27. 8. jsme se hned po snídani přemístili do Ratiboře. Čekala nás prohlídka města pod dohledem zkušeného průvodce, který se nezalekl ani skupinky česky mluvících turistů. Zhlédli jsme vězení s mučicími nástroji umístěné v baště (strážní věži, která bývala součásti městského opevnění), nejstarší kostel v Ratiboři – kostel sv. Mikuláše, založeného již roku 1205. Následovala prohlídka centra města s mariánským sloupem a vrcholem se stala návštěva i prohlídka ratibořského hradu s gotickou kaplí. Závěrečnou tečkou byla po vydatném obědě návštěva pivovaru s ochutnávkou tamějšího piva. Bylo skutečně výtečné, neboť oni pivo neprodukují, ale tvoří. A na kvalitě to bylo znát. Polsko v nás zanechalo nesmazatelné dojmy a my děkujeme naší družební škole za nádherně prožité dva dny.

FOTOGALERIE

logo polsko

Zobrazení: 1130