LYSKI – ZŠ BŘEZINOVA 9/2016

Zveřejněno: středa 12. říjen 2016

Většina škol navazuje kontakty se zahraničními školami a ani my jsme nebyli výjimkou. Naše putování začalo v nedalekém Polsku. Na začátku školního roku navštívili učitelé ZŠ Březinova 52 krásné město Lyski. Vřelé přijetí celého učitelského sboru a následná prohlídka místního gymnázia spojená s poznáváním nejen rekreačního střediska AQUA BRAX Szymocice, milé přivítání pana starosty, rokový koncert, ale také prohlídka Ratiboře a jeho krásných historických míst nás obohatilo o mnoho nezapomenutelných zážitků.

Na druhou společnou akci jsme se vydali 29. 9. 2016, kde žáci osmých a devátých tříd ZŠ Březinova 52 navštívili naše sousedy v Polsku. Celá tato akce a mnohé další, které nás ještě v budoucnu čekají, spadají do projektu EU „Víc než zdravá výživa“ CZ.1114120/0.0/16_013/0000220, je spolufinancován z prostředků fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika.

Žáci spolu s vyučujícími (Dušanem Buchtou a Zdeňkou Mikeskovou) prožili krásný den ve sportovním centru AQUA BRAX v Szymocicach. Program byl velmi pestrý: společné tance, příprava pokrmů i společné stolování (žáci byli rozděleni do několika skupin a měli za úkol připravit podle polského receptu pokrm a také ho prezentovat svému okolí, ochutnat a ohodnotit), malování (zde jsme malovali barvami i suchými pastely ovoce), sportovní hry (své sportovní nadšení mohly děti ukázat ve volejbalu, basketbalu i fotbalu. Závěrečný táborák byl spojený s veselými hrami i tancem, ale takém bohužel i se smutným loučením.

Přes počáteční ostych z jazykové bariéry se všichni žáci dorozuměli a našli si mnoho nových kamarádů.

Velmi děkujeme naší družební škole, celému organizačnímu týmu, za krásné dny plné dojmů, nezapomenutelných zážitků i za praktické dárečky a těšíme se na další setkání, které se bude konat v ČR

Text: Mgr. Zdeňka Mikesková

FOTOGRAFIE ZDE

FOTOGRAFIE ZDE

Zobrazení: 955