ZŠ BŘEZINOVA – LYSKI 2/2017

Zveřejněno: středa 10. kvě 2017

Dne 9. 2. 2017 se žáci naší školy Březinova 52 v Ostravě – Zábřehu opětovně setkali se svými kamarády s gymnázia v Lyskách a navázali opět kontakt na přecházející akce.

Tato akce i mnohé další, které nás ještě v budoucnu čekají, spadají do projektu EU „Víc než zdravá výživa“ CZ.1114120/0.0/16_013/0000220, je spolufinancován z prostředků fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika.

Návštěva školy s krátkým občerstvením předcházela dopolednímu programu ve SVĚTĚ TECHNIKY a ve sportovní hale v RADVANICÍCH. Část žáků osmých a devátých tříd s paní učitelkou Zdeňkou Mikeskovou navštívila Dolní oblast Vítkovic, kde mohli shlédnout: Divadlo vědy, 3D kino, Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Se sportem – FLORBALEM a jeho pravidly se seznamovali ostatní žáci v hale v Radvanicích za trenérského dohledu pana učitele Dušana Buchty. Vyzkoušeli si nejen samotnou hru, ale také komunikaci v polském jazyce.

Obě skupiny se opětovně setkaly na Landeku, kde si mohli odpočinout, posilnit se a také převzít věcné dárky. Po-té jsme absolvovali krátkou túru na vyhlídku s malou rozhlednou na Ostravský kraj.

Velmi děkujeme našim polským přátelům, se kterými jsme mohli příjemně strávit celý den, ale také všem, kteří se aktivně podíleli na celé organizaci. Těšíme se na brzké setkání – tentokrát učitelů v ČR. FOTOGALERIE ZDE

Text: Mgr. Zdeňka Mikesková

Zobrazení: 716