LYSKI v Ostravě 3/2017

Zveřejněno: středa 10. kvě 2017

Dne 24. 3. 2017 naše ZŠ Březinova 52 v Ostravě - Zábřehu přivítala naše přátele z gymnázia v Lyskách. Akce spadá do projektu EU „Víc než zdravá výživa“ CZ.1114120/0.0/16_013/0000220, je spolufinancován z prostředků fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika.

Vřelé přivítání v podobě kulturního vystoupení žáků 3. ročníku vystřídalo pohoštění s jarním nádechem a prohlídka školy. Po ubytování v blízkém hotelu Elmontex následovala návštěva kulturního střediska K – TRIO v Ostravě – Hrabůvce, kde nás přivítal pan Ing. Andrei Foltýnek z ÚMO – Jih. Děkujeme za krásné dárky a pohoštění. K příjemnému posezení nám hrála veselá cimbálovka.

Kulturní program vystřídalo sportovní zápolení v restauraci Bowling Park. Za soutěžní nasazení byli všichni odměněni teplou večeří. Závěr celého dne nás čekala příjemná procházka obcí Hrabůvka.

Druhý den, po vydatné ranní snídani, jsme se opět všichni ČR i PL sešli na zastávce (nádraží Vítkovice), kde nás čekalo milé překvapení – projížďka historickou tramvají doplněná výkladem.

Jízdu jsme ukončili v Ostravě – centru (u Dolu Jindřich) krátkou procházkou i stoupáním na Vyhlídkovou věž Nové radnice, kde nám byl odměnou překrásný výhled na celé město, opětovně s podrobným výkladem průvodce.

Po vydatném obědě v restauraci Piková dáma jsme navštívili nově opravený kostel Božského Spasitele, nákupní centrum OC – Nová Karolína a poslední zastávkou byla Dolní oblast Vítkovice a opravdu velkolepá prohlídka s adrenalinovými zážitky téměř pro všechny účastníky.

Velmi děkujeme našim polským přátelům, kteří s námi strávili krásné dva dny a také ÚMO – Jih, kteří se do této akce zapojili. FOTOGALERIE ZDE

Text: Mgr. Zdeňka Mikesková

Zobrazení: 724