KRESLÍME V PROGRAMU MALOVÁNÍ

Zveřejněno: pátek 25. leden 2019

V listopadu byl vyhlášen 4. ročník výtvarné soutěže „KRESLÍME V PROGRAMU MALOVÁNÍ“, ve které mohli žáci skloubit své výtvarné schopnosti s těmi počítačovými a která byla určena všem žákům naší školy. Tématem pro letošní rok byl SPORT. Termín odevzdání byl stanoven na 10. ledna 2019 a tak měli žáci dostatek času na vytvoření opravdu nádherných prací. Letos se soutěžilo jen na II. stupni, kde porota rozhodla takto:

 

1. místo Marie Kulíšková, 9

2. místo Matyas König, 7.B

3. místo Kateřina Macourková, 9.

Porota také ocenila práce žáků I. stupně, a to jmenovitě Zuzany Gelnarové ze 2. třídy a Nely Kašpárkové ze 3.A.

Všem účastníkům za jejich díla děkujeme, ty nejhezčí si můžete prohlédnout u vstupu do budovy školy, nebo zde.

FOTOGRAFIE Z PŘEDÁVÁNÍ CEN

Zobrazení: 467