6. A

6A 2   6A 1

TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Jana Levická