Probrané učivo v měsíci září 2017

Zveřejněno: pondělí 9. říjen 2017 13:03
Čj - opakování učiva ze 2. třídy (abeceda, hlásky - samohlásky, souhlásky a dvojhlásky, vlastní jména, pravidla pro psaní u,ú,ů, slovní druhy)
M - opakování násobků 2,3,4,5, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
Prv - opakování učiva ze 2. třídy (domov, město, kde žiji, město/vesnice)
Zobrazeno: 358