Probrané učivo v měsíci říjnu a listopadu

Zveřejněno: pátek 1. prosinec 2017 6:33
Čj - párové souhlásky uvnitř slov, vyjmenovaná slova po B a k nim slova příbuzná
M - násobení a dělení čísla čísly 6,7,8,9, slovní úlohy
Prv - orientace v krajině - určování světových stran, orientace podle mapy, bezpečnost při pobytu v přírodě, ochrana přírody, přírodniny a lidské výtvory, vlastnosti látek
Zobrazeno: 301