Co jsme se naučili v lednu

Zveřejněno: čtvrtek 1. únor 2018 6:22
Čj - vyjmenovaná slova po M a k nim slova příbuzná; podstatná jména: pády
M - přirozená čísla v oboru do 1000; opakování násobilky
PRV - nerosty a horniny - žula, čedič, pískovec, vápenec; půda
Zobrazeno: 238