Už jsme 11. týden v první třídě

Zveřejněno: úterý 10. listopad 2015

V hodinách ČESKÉHO JAZYKA jsme se naučili nová písmena: U, I. Pracovali jsme s chybou a také ve skupinkách.

V tělovýchovných chvilkách jsme uvolňovali ruce, jezdili mašinkami i vagónky (rozvíjeli jsme sociální kontakt, citlivost, ohleduplnost i spolupráci mezi dětmi).

V MATEMATICE jsme krokovali, jezdili oblíbeným autobusem a začali jsme také odčítat.

V PRVOUCE jsme si ve skupinách prohlíželi rodinné fotografie

a pojmenovávali jsme členy rodiny.

V ANGLIČTINĚ jsme procvičovali barvy a pojmenovávali členy rodiny.

V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH jsme z bludiště vystřihovali písmena, která jsme se naučili.

Měli jsme třídnickou hodinu, kde děti hodnotili práci a znalosti za 1. čtvrtletí (SEBEHODNOCENÍ).

FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE

Zobrazení: 1154