Třídnické hodiny

Zveřejněno: pondělí 25. leden 2016 10:05

Každý měsíc se scházíme na třídnických hodinách, kde řešíme aktuální problémy a seznamujeme se s plánovanými akcemi.Termíny nejsou pevně stanovené, domlouváme je podle potřeby.

FOTOGRAFIE

Zobrazeno: 1312