13. TÝDEN V ROCE 2016

Zveřejněno: úterý 5. duben 2016

V hodinách ČESKÉHO JAZYKA jsme si zahráli pohádku BUDKA. Naučili jsme se písmeno CH (vyrobili si malou chobotničku).

V MATEMATICE jsme sčítali a odčítali do 10, porovnávali čísla a nakupovali.

VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ a PRACOVNÍCH ČINNOSTECH jsme skládali jarní ptáčky. Také si děti vyrobily zubní kartáček a svůj ZUB – zdravý nebo nemocný.

V PRVOUCE opakujeme jarní květiny a mláďata hospodářských zvířat.

V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ jsme si zatancovali na mini – diskotéce a také jsme si s klobouky zasoutěžili.

Ve středu 30. 3. 2016 jsme měli celoškolní akci KLOBOUKOVÝ DEN + BRÝLE. Žáci druhého stupně dětem četli pohádkové příběhy.

Ve čtvrtek 31. 3. 2016 jsme měli projektový den VESELÉ ZOUBKY. Ve spolupráci s DM drogerií plnili žáci interaktivní úkoly, kterými nás provázel Hurvínek. Zhlédli jsme zajímavé video, povídali jsme si o stavbě zubu, jak pečovat o chrup a jak si zuby správně čistit. Děti vyplňovaly pracovní list, za který obdržely tašku s hygienickými potřebami.

FOTOGRAFIE ZDE

Zobrazení: 963