14. TÝDEN V ROCE 2016

Zveřejněno: středa 13. duben 2016 5:43

V hodinách ČESKÉHO JAZYKA jsme rozvíjeli slovní zásobu. Děti se snažily mluvit ve větách (rozvoj komunikačních dovedností – telefonování, skupinové práce, hry).

V MATEMATICE jsme stavěli KRYCHLOVÉ STAVBY a začali jsme sčítat a odčítat do 15 (pomocí víček, dřívek).

V PRVOUCE jsme procvičovali názvy ročních období, dnů v týdnu i měsíců.

VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ a PRACOVNÍCH ČINNOSTECH jsme malovali jarními barvami motýlí křídla.

FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE

Zobrazeno: 885