Exkurse Bartošovice 18/4 2016

Zveřejněno: pondělí 4. duben 2016 5:45

Program poznávací exkurse Bartošovice na Moravě - Stanice pro záchranu ohrožených živočichů

Cíl:

1. Seznámit žáky s možnostmi ochrany přírody a důvody její ochrany jako důležité součásti trvale udržitelného rozvoje krajiny.

2. Představit možnosti prevence ohrožení důležitých živočišných druhů a možnosti pomoci zraněným živočichům. S přímým kontaktem s ohroženými živočichy s odborným výkladem.

3. Objasnit v praxi mezidruhové vztahy živočichů a jejich dopad na kvalitu životního prostředí lidské společnosti.

4. Seznámit žáky s prostředím říční nivy řeky Odry se seznámením květeny Poodří.

8.00 – odchod od školní budovy směr nádraží Ostrava – Vítkovice

Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn.   Spoje
Ostrava-Vítkovice 8:27 8:30   Os 3410
Studénka 8:37 8:53    Přesun asi 5 min
Studénka,,žel.st. 9:00 75, 1 880612 16
Bartošovice,,obecní úřad 9:20 71  
Odkud/Přestup/Kam Příj. Odj. Pozn.   Spoje
Studénka   14:19   Os 3367
Ostrava-Svinov 14:28 14:45   Os 2843 1.2.  
Ostrava-Vítkovice 14:58 14:59    
 

15.00 – návrat ke škole

Prohlídka záchranné stanice: 10.00 – 12.00

Zobrazeno: 737