7. TÝDEN V ROCE 2016

Zveřejněno: úterý 1. březen 2016

V hodinách ČESKÉHO JAZYKA jsme procvičovali slovní zásobu: skládali slova a určovali počet slabik ve slově. Také jsme se prošli po slabikovém chodníčku.

V MATEMATICE jsme nakupovali příklady (procvičovali jsme sčítání a odčítání do 10), počítali jsme víčka a opakovali geometrické tvary.

V ANGLIČTINĚ jsme pojmenovávali hračky.

V PRACOVNÍCH ČINNOSTECH jsme stavěli domy ze stavebnice.

FOTOGRAFIE NALEZNETE ZDE

KRÁSNÉ JARNÍ PRÁZDNINY VŠEM!

od 22. do 26. 2. 2016)

Zobrazení: 810