Co jsme se naučili v říjnu

Zveřejněno: úterý 18. říjen 2016
V MATEMATICE sčítáme do 4. Umíme napsat číslici 1,2,3 a 4. Porovnáváme čísla,poznáme základní geometrické tvary.
V ČESKÉM JAZYCE čteme písmena S, E, O, spojujeme je ve slabiky, začínáme číst jednoduchá slova. Píšeme v PÍSANCE, nacvičujeme eé,ií.
V PRVOUCE pozorujeme,popisujeme a porovnáváme viditelné proměny v přírodě na podzim.
Zobrazení: 859