Konverzace v AJ 10/2016

Zveřejněno: čtvrtek 20. říjen 2016

Co se dělo v měsíci záři?

  • procvičovali jsme orientaci na mapě
  • poznávali jsme známá místa v UK (London), výroba čepice
  • seznamovali jsme se svátky v anglicky mluvících zemích
  • někteří žáci se zapojili do celoškolní akce „Evropský den jazyků

Plánované učivo v měsíci říjnu!

  • opakování probrané slovní zásoby (odpovědi na jednoduché otázky k probraným tématům)
  • MOJE RODINA (vypracování rodinného stromu – formát A4 + popis)
  • PROFESE (zaměstnání – 3 popsané profese)
  • HALLOWEEN (31. 10. 2016 mohou žáci přijít převlečeni do strašidelných masek a celá hodina konverzace bude přizpůsobena tématu Halloween)

Důležité informace: žáci dostávají materiály (probranou slovní zásobu), kterou si lepí do sešitů nebo zakládají do složek. Tato aktivita je také zohledňována u klasifikace! Žáci si dobrovolně vybrali téma, ke kterému si připraví max. 5 vět své jazykové úrovně, mohou i obrázky a zajímavosti. Seznam témat je vyvěšen v každé třídě. FOTOGALERIE ZDE.

Zobrazení: 860