Konverzace v AJ 11/2016

Zveřejněno: středa 16. listopad 2016

Co se dělo v měsíci říjnu?

-          hledali jsme zaměstnání

-          oslavili jsme svátek HALLOWEEN (vyráběli jsme duchy a procvičovali slovní zásobu)

-          opakovali jsme probraná témata

Plánované učivo v měsíci listopadu!

-          MY FAMILY (členové rodiny + profese)

-          MY SCHOOL (předměty, rozvrh hodin)

Důležité informace: žáci dostávají materiály (probranou slovní zásobu), kterou si lepí do sešitů nebo zakládají do složek. Tato aktivita je také zohledňována u klasifikace! Žáci si dobrovolně vybrali téma, ke kterému si připraví max. 5 vět své jazykové úrovně, mohou i obrázky a zajímavosti. Seznam témat je vyvěšen v každé třídě.

FOTOGALERIE

Zobrazení: 793