Probrané učivo v listopadu

Zveřejněno: čtvrtek 24. listopad 2016

ČJ -  Ml -  pořadí vět v textu, druhy vět, samohlásky dlouhé a krátké, 

                 souhlásky, dvojhlásky

         Čt -  zvyšování plynulosti čtení delších slov

         Ps - opis, přepis vět

M  -  +,- s přechodem do 20, porovnávání přirozených čísel,

          jednoduché slovní úlohy

PRV  -  zelenina a její druhy, ovocné stromy a ovoce, zemědělské plodiny,

             moje rodina, péče o živočichy v zajetí

Zobrazení: 791