Co jsme se naučili v listopadu

Zveřejněno: pátek 25. listopad 2016
MA  Procvičujeme sčítání a odčítání v číselném oboru do 5, provádíme zpaměti jednoduché početní operace.
ČJ  Začínáme číst ve Slabikáři slabiky, slova a věty se souhláskami M, L, S, P.
Dopsali jsme Písanku č.1, začínáme psát diktáty písmen.
PRV Rozlišujeme blízké příbuzenské vztahy v rodině, povídáme si na téma "U nás doma".
Zobrazení: 806