Co jsme se naučili v prosinci

Zveřejněno: pátek 23. prosinec 2016
Probrané učivo v prosinci:
ČJ - psaní u - ú/ů, dvojhlásky ou, au, psaní y, ý po tvrdých souhláskách
M - počítání do 100 po desítkách, určování jednotek a desítek, sčítání a    odčítání desítek
PRV - náš domov, zima a její okolí, zimní sporty
Zobrazení: 837