Konverzace v AJ 11;12/2016

Zveřejněno: středa 11. leden 2017

Co se dělo v listopadu a prosinci?

-          popisovali jsme třídu, rozvrh hodin a volný čas žáků

-          upevňovali jsme slovní zásobu - VÁNOCE

-          opakovali jsme probraná témata

Plánované učivo v LEDNU!

-          FREE TIME (VOLNÝ ČAS: denní činnosti, záliby)

-          MY HOUSE, MY FLAT (MŮJ DŮM, BYT: popis, názvy místností, vybavení)

-          PROJEKT – žáci vypracují na formát A4 svůj reálný dům/byt nebo svůj vysněný dům/byt. Každou věc na obrázku anglicky popíší.

Důležité informace: žáci dostávají materiály (probranou slovní zásobu), kterou si lepí do sešitů nebo zakládají do složek. Tato aktivita je také zohledňována u klasifikace! Žáci si dobrovolně vybrali téma, ke kterému si připraví max. 5 vět své jazykové úrovně, mohou i obrázky a zajímavosti. Seznam témat je vyvěšen v každé třídě.

FOTOGALERIE

Zobrazení: 754