Co jsme se naučili v lednu

Zveřejněno: středa 1. únor 2017
ČJ - psaní I/Í po měkkých souhláskách; písanka 2. díl, po str. 6; čítanka po str. 70
M - sčítání a odčítání v oboru do 100 bez přechodu přes 10, slovní úlohy
PRV - člověk a jeho tělo, vnitřní orány, smysly, nemoc, úraz, hygiena a čistota, potraviny
Zobrazení: 843