Angličtina III. 1; 2/2017

Zveřejněno: pondělí 27. únor 2017

Co se dělo v lednu a v únoru?

opakovali jsme probranou slovní zásobu

procvičovali jsme poznávání částí lidského těla

vyrobili jsme si masku a zatancovali si na píseň „THE FOX“

oslavili jsme SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA

Probrané učivo (žáci by měli znát):

MY BODY, MY FACE

I ´ve got ….

I can see …

Probrané učivo v BŘEZNU:

opakování slovní zásoby (pojmenovává ústně i písemně)

MY HOUSE, MY CASTLE

FURNITURE

It ´s upstairs/downstairs.

On the left/right.

(učebnice str. 40 - 47 , pracovní sešit str. 36 – 41, 69 - 70)

FOTOGALERIE

Zobrazení: 745