Konverzace v AJ 6+7 1; 2/2017

Zveřejněno: pondělí 27. únor 2017

Co se dělo v lednu a v únoru?

opakovali jsme probraná témata (FREE TIME, MY HOUSE/MY FLAT)

oslavili jsme SVÁTEK SVATÉHO VALENTÝNA

Plánované učivo v BŘEZNU!

MY TOWN (moje město Ostrava, dotaz na cestu, vysvětlení cesty a popis cesty)

SHOPPING (nakupování, názvy obchodů, rozhovor v obchodě při nakupování)

PROJEKT 1 – popiš svou cestu do školy na formát A4 – 5 a více vět + obrázky či vlastní kresba (odevzdat do 27. 2. 2017)

PROJEKT 2 – MY TOWN (moje město OSTRAVA – popiš město Ostravu, známá místa + obrázky či vlastní kresba (odevzdat do 13. 3. 2017)

FOTOGALERIE

Důležité informace: žáci dostávají materiály (probranou slovní zásobu), kterou si lepí do sešitů nebo zakládají do složek. Tato aktivita je také zohledňována u klasifikace! Žáci si dobrovolně vybrali téma, ke kterému si připraví max. 5 vět své jazykové úrovně, mohou i obrázky a zajímavosti. Seznam témat je vyvěšen v každé třídě.

Zobrazení: 714