Co jsme se naučili v únoru

Zveřejněno: čtvrtek 2. březen 2017
Probrané učivo v únoru:
ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slov, slovní druhy - podstatná jména a slovesa
M - písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel, zaokrouhlování na desítky, slovní úlohy
PRV - orientace v čase podle hodin, kalendářní rok, minulost, současnost, budoucnost
Zobrazení: 719