Co jsme se naučili v březnu

Zveřejněno: sobota 1. duben 2017
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně; vlastní jména osob, zvířat, věcí, měst a vesnic
M - sčítání s přechodem do 100
PRV - práce a volný čas, surovina a výrobky, proměny v přírodě na jaře, stromy na jaře
Zobrazení: 791