Březen a duben 2017 - AJ v naší třídě

Zveřejněno: pátek 21. duben 2017

Co se dělo v BŘEZNU a začátkem DUBNA?

  • opakovali jsme probranou slovní zásobu (DRESSING UP, HAPPY BIRTHDAY)
  • oslavili jsme VELIKONOCE

Probrané učivo (žáci by měli znát):

  • DRESSING UP (rozpoznají 6 druhů oblečení – i písemně, užívají množné číslo podstatných jmen ve spojení s číslovkami a barvou, porozumí jednoduchým příběhům)
  • HAPPY BIRTHDAY (slovní zásoba na téma narozeniny)
  • EASTER – slovní zásoba na téma VELIKONOCE

Probrané učivo v DUBNU:

  • BATHTIME (slovní zásoba na téma koupání)
  • rozezná slovíčka: HOT, WARM, COLD
  • porozumí jednoduchým příběhům

(učebnice str. 48 - 55, pracovní sešit str. 42 – 49)

FOTOGALERIE

Zobrazení: 839