Březen a duben 2017 v naší třídě

Zveřejněno: pátek 21. duben 2017

Co se dělo v BŘEZNU a začátkem DUBNA?

  • opakovali jsme probranou slovní zásobu
  • dramatizovali jsme příběhy
  • oslavili jsme VELIKONOCE

Probrané učivo v DUBNU:

  • opakování slovní zásoby (pojmenovává ústně i písemně)
  • AT HOME (My bedroom. This si my bed. There ´s a book. There are dolls.)
  • EASTER (slovní zásoba: EGG, BUNNY, CHICKEN, BASKET, CHOCOLATE,…)
  • SUMMERTIME (a T-shirt, shorts, trainers, a sunhat, a dress, sandals)

(učebnice str. 48 - 53, pracovní sešit str. 44 - 46)

FOTOGALERIE

Zobrazení: 767