březen, duben 2017 - Konverzace v AJ

Zveřejněno: pátek 21. duben 2017

Co se dělo v březnu a začátkem dubna?

  • opakovali jsme probraná témata (MY TOWN, SHOPPING)
  • oslavili jsme VELIKONOCE

Plánované učivo v DUBNU!

  • SHOPPING (nakupování, názvy obchodů, rozhovor v obchodě při nakupování, měny platné ve VB a v USA)
  • SPORTS AND GAMES (typy sportů, můj oblíbený sport nebo hra)

__________________________________________________________________

  • PROJEKT – MY FAVOURITE SPORT/GAME (Popiš pěti větami svůj oblíbený sport nebo hru (vysvětli pravidla) + obrázky či vlastní kresba (odevzdat do 9. 5. 2017)!!!
  • Důležité informace: žáci dostávají materiály (probranou slovní zásobu), kterou si lepí do sešitů nebo zakládají do složek. Tato aktivita je také zohledňována u klasifikace! Žáci si dobrovolně vybrali téma, ke kterému si připraví max. 5 vět své jazykové úrovně, mohou i obrázky a zajímavosti. Seznam témat je vyvěšen v každé třídě.

FOTOGALERIE

Zobrazení: 888