Co jsme se naučili v dubnu

Zveřejněno: úterý 2. květen 2017 7:53
V měsíci dubnu jsme probrali:
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě, předložky a užití předložek ve větách
M - odčítání s přechodem do 100
PRV - ptáci na jaře, hospodářská zvířata, na louce, na poli
Zobrazeno: 556