Angličtina duben, květen 2017

Zveřejněno: pondělí 29. kvě 2017

Co se dělo v dubnu a v květnu?

opakovali jsme probranou slovní zásobu

oslavili jsme SVÁTEK MATEK (naučili jsme se novou slovní zásobu a vyrobili si krásné dárky)

Probrané učivo (žáci by měli znát):

BATHTIME (slovní zásoba na téma koupání)

rozezná slovíčka: HOT, WARM, COLD (porozumí jednoduchým příběhům)

Probrané učivo v KVĚTNU a v ČERVNU

ANIMAL FRIENDS (slovní zásoba: a dog, a cat, a bird, a snake, a mouse, a tiger)

porozumí jednoduchým příběhům, připojí se ke zpěvu písniček, reaguje na otázky: „Do you like…?" a dokáže na ně odpovědět, předložky ON, IN

(učebnice str. 56 - 65, pracovní sešit str. 50 - 57)

FOTOGALERIE

Zobrazení: 796