DEN DĚTÍ - DEN BRANNÝCH DOVEDNOSTÍ

Zveřejněno: pátek 9. červen 2017

Dne 1. 6. 2017 se na naší ZŠ Březinova 52 v Ostravě Zábřehu konal DEN DĚTÍ – DEN BRANNÝCH DOVEDNOSTÍ. Po simulaci „požáru – kouře“ byl vyhlášen POPLACH a následná evakuace všech budov. Žáci i všichni zaměstnanci školy neprodleně po vyhlášení poplachu opustili v co nejkratším čase budovu školy. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Ostrava – Hrabová prakticky předvedl záchranu raněného a hašení ohně v areálu školy, ukázky hasičskou výstroj i vybavení vozidla.

Mezi další poutavá stanoviště patřila ZÁCHRANNÁ SLUŽBA. Nejen názorné ukázky PRVNÍ POMOCI (žáci si mohli sami vyzkoušet umělé dýchání i masáž srdce na figurínách), ale také vybavení záchranného vozidla byly pro děti zajímavým zážitkem.

 

V tělocvičně školy byla připravena střelba optickou zbraní, které předcházel podrobný a zejména poutavý výklad vojáka o zbraních ARMÁDY ČR, což ocenili nejen chlapci, ale také děvčata.

Na dalších stanovištích si mohli žáci vyzkoušet svou obratnost a zručnost: HODY NA CÍL, PROVLÉKÁNÍ OBRUČÍ a PŘETAHOVÁNÍ LANEM. K příjemnému slunečnému dni nám po celou dobu hrála taneční hudba. FOTOGALERIE ZDE

Velké poděkování patří zejména všem složkám, které se aktivně podílely na skvělém průběhu celé této dopolední akce:

ARMÁDĚ ČR – panu praporčíku Petru Kulovi

DOBROVOLNÝM HASIČŮM OSTRAVA – HRABOVÁ – panu Ing. M. Mináři, D. Krátkému, M. Lednickému

ZÁCHRANNÉMU SBORU – panu MUDr. R. Hranickému, P. Kejnovskému, V. Soltészi.

Text i organizace celé akce: Mgr. Z. Mikesková a kol.

Zobrazení: 1488