ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zveřejněno: pátek 29. červen 2018

Vážení a milí žáci, rodiče, učitelé, přátelé naší školy,

rok uběhl jako voda. Zdá se mi to jako pouhá chvíle, kdy jsme se na začátku školního roku vítali první den, děti usedaly do lavic a najednou zde máme den poslední. Někomu se dařilo více, jinému méně, avšak doufám, že si v tom letošním roce každý našel něco dobrého, co ho potěší a pomyslně „nakopne“ k dalším cílům do let příštích. Nebudu vás zavalovat sáhodlouhými texty, ty si můžete přečíst ve výroční zprávě, spíše bych chtěl popřát všem, kteří si to zaslouží.

Žákům přeji, aby si prožili pěkné prázdniny plné zážitků, které je obohatí v tom dobrém slova smyslu a ať se nám vrátí plní sil a elánu v novém školním roce.

Absolventům přeji, aby byli spokojeni na nových školách, aby je vybraný obor bavil a rádi se vraceli za námi na „Březinku“ povykládat o svých radostech i strastích.

Rodičům bych chtěl poděkovat za spolupráci během roku, za jejich zpětnou vazbu, které si, dovolím si říct, za celý náš kolektiv, vážíme a která nám ukazuje nové možnosti a cesty. Přeji vám, abyste byli spokojeni s výsledky vašich dětí a pokud se něco málo nepovedlo letos, tak není nic ztraceno, vše můžeme spravit v roce příštím.

Kolegyním a kolegům přeji, abyste si o prázdninách odpočinuli, protože tento rok byl pro vás nový, jiný, náročný a chtěl bych, abyste se po prázdninách vrátili veselí a plní energie a elánu dychtící posunout schopnosti a vědění našich žáčků.

Přeji všem krásné léto, mnoho pohody a těším se s vámi na setkání po prázdninách!

Za vedení školy

Jan Veřmiřovský, ředitel

Zobrazení: 784