Školní parlament

  • Školní parlament pracuje na naší škole již několikátým rokem.parlament1
  • Ve školním parlamentu jsou zastoupeni volení zástupci žáků 1. – 9. ročníku.
  • Jednání parlamentu jsou veřejná a může se jich zúčastnit kterýkoli žák nebo zaměstnanec školy.
  • Smyslem jeho činnosti je aktivně se podílet na chodu školy – navrhovat školní akce, pomáhat při jejich realizaci, poukazovat na problémy vyskytující se ve škole a hledat jejich konstruktivní řešení.
  • Žáci se učí principům demokracie v praxi, pořádají volby, volí, jsou voleni. Učí se respektovat názor druhého, mluvit tehdy, když mají slovo.
  • Školní parlament spolupracuje s učiteli, správními zaměstnanci, vedením školy a rodiči.

 

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZINOVA

parlament2018

 

SLOŽENÍ ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
1.A Jakub Kočka, Daniela Ščiglová
1.B Anežka Neničková, Táňa Mastíková
2. Vít Kotala, Eva Mielcová
3.A Viktorie Žárská, Veronika Lisáková
3.B Vojtěch Majtán, Lucie Steiningerová
 4. Bára Hnízdilová, Nela Mastíková
5. Václav Hranický,David Kubic
6.A Amálie Krejčí, Adam Andris
6.B Anna Dospivová, Tomáš Paštinský
7.A Adéla Böhmová, Veronika Nováčková
7.B Jan Izvorský, Eliška Šimkovičová
8. Klára Bencová, Alena Mizunová
 9. Alexandra Gumuláková, Michaela Dzižová

 parlament2