Školní parlament

  • Školní parlament pracuje na naší škole již několikátým rokem.parlament1
  • Ve školním parlamentu jsou zastoupeni volení zástupci žáků 1. – 9. ročníku.
  • Jednání parlamentu jsou veřejná a může se jich zúčastnit kterýkoli žák nebo zaměstnanec školy.
  • Smyslem jeho činnosti je aktivně se podílet na chodu školy – navrhovat školní akce, pomáhat při jejich realizaci, poukazovat na problémy vyskytující se ve škole a hledat jejich konstruktivní řešení.
  • Žáci se učí principům demokracie v praxi, pořádají volby, volí, jsou voleni. Učí se respektovat názor druhého, mluvit tehdy, když mají slovo.
  • Školní parlament spolupracuje s učiteli, správními zaměstnanci, vedením školy a rodiči.

 

ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZINOVA

FOTOGRAFIE ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

SLOŽENÍ ŠKOLNÍHO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
2. A - Veronika Lisáková, Štěpán Dohnal
2. B - Lucie Šteinigerová, Vojtěch Majtán
3. - Ondřej Strauch, Matyáš Bláha
 4. A - Matěj Gezo, Tomáš Lazar
5. A - Eva Wontorová, Tereza Vítková 
5. B - Tomáš Paštinský, Anna Dospivová 
6. A - Daniel Kalandra, Veronika Nováčková 
6. B - Gabriela Bukurová, Eliška Šimkovičová 
7. - Matěj Peňáz, Jiří Suchánek 
8. - Michaela Dzižová, Alexandra Gumuláková 
 9. - Terezie Potůčková, Milan Ščibráni

 parlament2